Видеа свързани с Бакланов

 • Навеки девятна...
 • Автобиография
 • Мертвые сраму не имут
 • Свет вечерний
 • Пядь земли

ТВОРЧЕСТВО

 • Мъртвите позор не знаят

  Г. Бакланов

 • Педя земя

  Г. Бакланов

 • Сякаш вчера беше...

  Г. Бакланов

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.