Цитати

„Никога никого не съм слушал, нито глупавите, нито умните, иначе не бих написал даже «Крокодил».”
„Никога не съм се смятал за талантлив. Нямам високо мнение за писателството си, но съм грамотен и трудолюбив..”

Видеа свързани с Корней Чуковски

 • Запрещенные сказки
 • Стихи и Сказки
 • Сказка Телефон
 • Ообъркване
 • Корней Чуковский Сыендук

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Стихове

 • Разходка из музея на Корней Чуковски

 • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

 • Крокодил

  Корней Чуковски

 • Доктор Охболи

  Корней Чуковски

 • Сребърният герб

  Корней Чуковски

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.