Цитати

„УВАЖЕНИЕ КЪМ МИНАЛОТО – ТОВА Е ЧЕРТАТА, КОЯТО ОТЛИЧАВА ОБРАЗОВАНОСТТА ОТ ДИВАЩИНАТА.”
„Да научиш човека да бъде щастлив – това е невъзможно, но да го възпиташ така, че да бъде щастлив – това е възможно”

Видеа свързани с Сергей Есенин

 • Биография
 • Письмо к женщине
 • Тайна смерти Есенина
 • Белая береза
 • Белая берёза

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Стихове

  Последните две години от живота си Есенин прекарва в постоянно пияно състояние, но тогава пише и … още

 • Разходка из музея на С. Есенин

  Държавният музей на С.А Есенин е федерален държавен комплекс, открит през 1965 г. ... още

 • Мисли

  Колко е нелеп целият ни живот. Изкривява ни още от люлката и вместо действителни, истински хора излизат само някакви уроди. … още

ТВОРЧЕСТВО

 • Преображение

  С. Есенин

 • Персийски мотиви

  С. Есенин

 • Анна Снегина

  С. Есенин

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.