Цитати

„Алчността ражда кражбата.”
„Твърдостта е сила, основана на съюза на разума с волята.”

Видеа свързани с Василий Жуковски

  • Светлана
  • Желание
  • Биография Жуковского
  • Море
  • Агасфер

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

  • Стихове

  • Бюст-паметник

  • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

През 1802 г. в карамзиновото списание “Вестник Европы” се появява първото му голямо преводно стихотворение “Селско гробище”, изразяващо възгледи и настроения, характерни за руския сантиментализъм, последвано от много преводи (Саути, У. Скот, Байрон, Грей).

Около 1808 г. творчеството му придобива романтичен характер, създава първите си балади: “Людмила” (1808), “Касандра” (1809), “Светлана” (1808 - 1812). В началото на войната от 1812 г. влиза в опълчението, пише “Певец в стана на руските воини”, посланието “Към Император Александър” (1814), донесло му широка известност.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.