Цитати

„Беда е, когато сладки пече обущарят, а пък обувки ни прави сладкарят.”
„Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет.”

Видеа свързани с Иван Крилов

 • Врана и лисица
 • Автобиография
 • Лебед, рак и щука
 • Стрекоза и муравей
 • Паметник на Крилов

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Басни

 • Паметник на Иван Крилов

 • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

 • Сборник басни

  И. Крилов

 • Сборник басни

  И. Крилов

 • Сборник басни

  И. Крилов

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.