Цитати

„Радостите се забравят, а тъгата никога.”
„Уважението има граници, а любовта - никакви.”

Видеа свързани с Михаил Лермонтов

 • Смъртта на поета
 • ЛЕРМОНТОВ (док. филм)
 • ЛИРИКА
 • Тамара
 • Биография

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Стихове

 • Разходка из музея на А.С.Пушкин

 • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

 • Демон

  М. Лермонтов

 • Маскарад

  М. Лермонтов

 • Княгиня Лиговская

  М. Лермонтов

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.