Цитати

„Не спирай да мислиш, не прекъсвай писъка, освободи възторга на живота.”
„Не се ядосвай на дъжда. Той просто не знае как да вали нагоре”

Видеа свързани с Владимир Набоков

 • Русские корни
 • Тайная страсть
 • Гении и злодеи
 • Защита Лужина
 • Рождество

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Стихове

 • Разходка из музея на Владимир Набоков

 • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

 • Вълшебникът

  В. Набоков

 • Смях в тъмното

  В. Набоков

 • Прозрачни неща

  В. Набоков

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.