Цитати

„Проповедта се четат много по-лесно, отколкото да бъдем светии.”
„Всичко в мен е останало несравнимо повече, от колкото съм загубил”

Видеа свързани с Николай Островски

  • Загадочная жизнь
  • #ПИШИ!
  • Николай Островский
  • Как закалялась сталь
  • Как закалялась сталь

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

  • Как се каляваше стоманата

  • Разходка из музея на Николай Островски

  • Мисли

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.