Цитати

„Пакостливите истини са добри само ако ги изрича близък.”
„Отстрани погледнато, не беше голяма красавица. Но аз не я гледах отстрани, а право в очите.”

Видеа свързани с Михаил Шолохов

 • ИНТЕРВЬЮ
 • Автобиография
 • Судьба ЧЕЛОВЕКА
 • Донские рассказы
 • Нахалёнок

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Интересните факти

 • Разходка из музея на Михаил Шолохов

 • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

 • Тихият Дон

  М. Шолохов

 • Съдбата на човека

  М. Шолохов

 • Разораната целина

  М. Шолохов

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.