Цитати

„Ако чакаме абсолютно точния момент за всичко, никога няма да започнем.”
„Нищо не е по-лошо от щастието, което идва прекалено късно.”

Видеа свързани с Тургенев

 • Первая любовь
 • Автобиография
 • Ася
 • После смерти
 • Отцы и дети

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО

 • Стихове

 • Разходка из музея на Тургенев

 • Мисли

ТВОРЧЕСТВО

 • Записки на ловеца

  И. Тургенев

 • Рудин

  И. Тургенев

 • Дворянско гнездо

  И. Тургенев

РАЗГЛЕДАЙ РСИЧКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Този сайт е създаден от:
Ученици на ЧСУ "Юрий Гагарин" 8Б клас
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа. Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.